Verschil tussen SEO en SEA

Maar al te vaak beweren mensen dat SEO staat voor het inkopen van goede posities binnen de resultaatpagina’s van een zoekmachine (SERPs). Dit is een grote misvatting. Het doel van SEO is om hoger te scoren in de natuurlijke zoekresultaten, met name de linkerkolom in Google. Ervan uitgaande dat men dit niet uitbesteedt aan een gespecialiseerde firma, vraagt dit veel tijd, inspanningen en vaardigheden. Men hoeft hier helemaal niets voor te betalen. Wel dient het onderscheid gemaakt te worden met Search Engine Advertising (SEA), waar dit wel het geval is. Bij SEA gaat men hogere posities kopen in de gesponsorde resultaten van een zoekmachine. Voor Google gebeurt dit via Google Adwords. Deze resultaten bevinden zich dan uiterst rechts en bovenaan. De figuur hieronder verduidelijkt het verschil tussen SEA en SEO, toegepast op Google.

Verschil SEO SEA

Hoe groter de concurrentie voor een bepaald zoekwoord en hoe hoger de site moet staan binnen deze gesponsorde resultaten, hoe meer men zal betalen per keer iemand op de advertentie klikt. Inspanningen op vlak van SEO hebben geen invloed op de SEA-positie binnen de resultaten van een zoekopdracht. Het omgekeerde geldt ook. Beide begrippen zijn dus niet te verwarren. SEO en SEA behoren tot de noemer Search Engine Marketing (SEM), of vrij vertaald ‘zoekmachinemarketing’. Het is aan te raden om beide disciplines goed op elkaar af te stemmen. Indien men voor bepaalde zoektermen niet goed scoort in de natuurlijke zoekresultaten, bijvoorbeeld omwille van een te grote concurrentie, dan kan worden overwogen om gesponsorde posities te kopen. Ook geldt dat, indien een site voor een bepaalde zoekterm al bovenaan gepositioneerd staat in de natuurlijke resultaten, het onverstandig zou zijn om voor deze zoekterm te investeren in SEA. Ten slotte valt nog op te merken dat SEO een werk is van lange adem. Het zal enige tijd duren eer een site hoger scoort in de organische resultaten en de eerste ROI zichtbaar is, terwijl men vandaag nog kan van start gaan met een SEA-campagne en gelijktijdig al de eerste bezoekers en conversies kan zien binnenstromen.